რატომ გაიზარდა გასული კვირის განმავლობაში STMicroelectronics-ის აქციების ფასი?

რატომ გაიზარდა გასული კვირის განმავლობაში STMicroelectronics-ის აქციების ფასი?

რა მოხდა? ნიდერლანდებში დაფუძნებული ნახევარგამტარების კომპანიის —STMicroelectronics-ის ინვესტორებისთვის გასული...