საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის, Morgan Stanley-ის პროგნოზები საბანკო სექტორთან დაკავშირებით

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის, Morgan Stanley-ის პროგნოზები საბანკო სექტორთან დაკავშირებით

ამერიკულმა მულტინაციონალურმა საინვესტიციო ბანკმა და ფინანსურმა კომპანიამ Morgan Stanley,თავისსავე ...