ჭდე: გადასახადების და ცვეთა/ამორტიზაციის გადახდამდე